Følelsesmæssig regulering

Følelsesmæssig regulering

Personer med ADHD kan have svært ved at regulere deres følelser, hvilket kan føre til, at de kan blive overvældede eller reagere overdrevet på små ting i forholdet.

At være en person med ADHD kan give unikke udfordringer med hensyn til følelsesmæssig regulering. Dette kan se ud som vanskeligheder med at forstå, genkende og håndtere følelser, hvilket kan føre til følelser af frustration og lavt selvværd.

I sin kerne henviser følelsesmæssig regulering til en persons evne til at forstå, genkende og håndtere sine følelser på en sund måde. Mennesker med ADHD oplever ofte vanskeligheder på dette område på grund af kognitive behandlingsunderskud, der påvirker deres evne til effektivt at vurdere situationen og reagere hensigtsmæssigt. Disse vanskeligheder kan vise sig ved at udvise alt for ekstreme eller uhensigtsmæssige reaktioner eller ved at blive let overvældet eller distraheret af stærke følelser.

Der er flere strategier, som personer med ADHD kan bruge til at hjælpe dem med at regulere deres følelser bedre. Den første er mindfulness og afslapningsøvelser. Mindful vejrtrækning, meditation og yoga er alle gode måder for personer til at regulere deres følelser, da de bliver opmærksomme på, hvordan de har det uden at blive overvældet eller dømt af det. Derudover kan det at afsætte specifik tid hver dag til mindful aktiviteter være med til at forbedre kroppens evne til at behandle information og information mere effektivt, så den lettere kan håndtere stress og følelsesmæssige udfordringer

En anden strategi, der er særlig nyttig for personer med ADHD, er træning af problemløsningsfærdigheder. At øve sig i problemløsningsfærdigheder kan hjælpe folk med at identificere eventuelle underliggende problemer i forbindelse med deres følelsesmæssige reaktioner samt give dem de nødvendige værktøjer til at kunne træffe effektive beslutninger, når de skal håndtere udfordrende situationer. Teknikkerne i kognitiv adfærdsterapi (CBT) har vist sig at være effektive til at hjælpe personer med at lære at håndtere deres egne følelser bedst muligt og samtidig fremme udviklingen af færdigheder til at fungere som leder, f.eks. målsætning og planlægning, som er afgørende for at udføre hverdagens opgaver.

Endelig kan det at finde en passende mentor eller et støttesystem, som kan lytte uden at dømme, give mennesker med ADHD et rum, hvor de føler sig trygge ved at udtrykke sig uden frygt for kritik eller dom. En støttende mentor eller coach kan også give yderligere vejledning om enten specifikke situationer eller overordnede strategier til følelsesstyring, f.eks. udvikling af positive udveje gennem kreative udveje som kunstjournaler eller musikterapi, som begge har været kendte succesfulde værktøjer for mange mennesker med ADHD, der kæmper med at regulere sig selv følelsesmæssigt i dagligdagen

Samlet set, mens der kan være tidspunkter, hvor det føles svært følelsesmæssig regulering kan synes umuligt på grund af karakteren af at leve med ADHD, er der mange ressourcer til rådighed, der gør det muligt for enkeltpersoner at finde de måder, der passer bedst til dem at klare sig selvreguleringsfærdigheder, så de kan leve et tilfredsstillende liv uden at frygte domme fra andre. Med tålmodighed og beslutsomhed har alle med ADHD potentielt adgang til alle nødvendige værktøjer for at få succes både akademisk og professionelt på lang sigt

Flere
sider