Manglende kommunikation

Manglende kommunikation

Partnere til personer med ADHD kan have svært ved at kommunikere med deres partner på en effektiv måde, da deres partner kan have svært ved at lytte og koncentrere sig.

Det kan være en udfordring at være partner til en person med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), især når det kommer til kommunikation. Det er vigtigt for begge partnere at forstå, at ADHD påvirker den måde, hvorpå en person kommunikerer og interagerer med omgivelserne på forskellige måder. Det kan f.eks. være svært for den ene partner at fokusere på en samtale eller huske, hvad der tidligere er blevet diskuteret. Derudover føler nogle personer med ADHD sig overvældet og kæmper for at udtrykke sig effektivt i samtaler.

Det er vigtigt for partnere til en person med ADHD at gøre en indsats for at være tålmodige og forstående under samtaler. Det er også vigtigt at øve sig i gode kommunikationsfærdigheder såsom aktiv lytning, hvilket indebærer at gentage, hvad den anden person har sagt, og bekræfte deres følelser. Dette er med til at sikre, at de bliver hørt og forstået korrekt af deres partner. En anden vigtig færdighed er at planlægge på forhånd; hvis begge parter er enige om grundlæggende regler og forventninger, inden de begynder en samtale, hjælper det dem med at holde sig på sporet under hele samtalen.

Desværre kan manglende kommunikation skade forholdet mellem partnere med forskellige niveauer af forståelse af ADHD alvorligt. Undersøgelser viser, at par, hvor den ene partner har ADHD, er mere tilbøjelige end par bestående af to partnere uden lidelsen til at have lavere tilfredshedsniveau i intime forhold på grund af vanskeligheder med at kommunikere effektivt. At støtte hinanden følelsesmæssigt er også en vigtig faktor, når det gælder kommunikation; at udvise empati over for hinanden er med til at fremme en følelse af forståelse og tillid, når man udtrykker tanker eller meninger, selv om disse afviger fra den anden persons synspunkt.

For at hjælpe med at forbedre kommunikationen i et forhold, der involverer en person med ADHD, er det en fordel for begge parter at søge professionel støtte som f.eks. rådgivning eller terapisessioner sammen. Rådgivning giver par med ADHD-relaterede kommunikationsproblemer mulighed for at lære nye strategier såsom teknikker, der er udviklet specifikt til at håndtere frustrationer under samtaler; disse værktøjer kan omfatte brug af positivt sprog i stedet for negative ord samt undgå kritik eller bebrejdelse, mens man taler. Et tæt samarbejde med en rådgiver kan også hjælpe par med at udvikle bedre problemløsningsfærdigheder, som kan bidrage til at løse konflikter hurtigere og mere effektivt uden at skade forholdet yderligere.

Afslutningsvis kan det konkluderes, at det at være partner til en person med ADHD kræver tålmodighed, åbenhed og teamwork for at opnå en vellykket kommunikation i et intimt forhold eller enhver anden interpersonel forbindelse, der involverer begge parter. Ved aktivt at stræbe efter gensidig forståelse gennem konstruktiv dialog frem for ophedede diskussioner kan partnere til personer med ADHD opbygge meningsfulde forbindelser baseret på fælles medfølelse og respekt for hinandens forskelle i udtryk eller tankeprocesser samt eventuelle hindringer, der opleves i kommunikationen på grund af selve lidelsen.

Flere
sider