Opmærksomhed

Opmærksomhed

Personer med ADHD kan have svært ved at opretholde opmærksomheden, hvilket kan føre til, at de mister interessen i deres partner eller lytter dårligt til deres behov og ønsker.

Opmærksomhed er en nøglefaktor i ethvert vellykket forhold. Når den ene partner har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), kan det være en udfordring at håndtere deres symptomer og opretholde forholdet. Det er vigtigt, at partneren til en person med ADHD forstår, hvordan opmærksomhedsunderskuddet påvirker personen, og at finde måder at håndtere disse vanskeligheder på.

ADHD er en lidelse, der er kendetegnet ved problemer med fokus, impulsivitet og/eller hyperaktivitet. Personer med ADHD kæmper ofte med at holde fokus, organisere opgaver, fuldføre opgaver og bliver let distraheret af ydre stimuli. Når den ene partner har ADHD, kan det gøre det til en udfordring for begge personer i forholdet. Partneren uden ADHD kan føle sig frustreret, når partneren har problemer med at være opmærksom eller med at afslutte opgaver, der skal udføres. På den anden side kan personen med ADHD føle sig overvældet i forsøget på at leve op til partnerens forventninger, men ikke kan gøre det på grund af sine symptomer.

For at begge partnere i forholdet kan føle sig støttet og få succes med at navigere i denne situation sammen, er der flere strategier, der kan anvendes:

  • At opstille realistiske forventninger – At være klar over, hvad der skal gøres, og derefter sætte opnåelige mål er med til at støtte hinandens følelser af succes, når disse mål er opfyldt.
  • Tilbud om hjælp – Nogle gange kan det hjælpe, hvis den ene partner tilbyder hjælp, når der er behov for det, i stedet for at blive frustreret, fordi partneren ikke er i stand til at klare noget på egen hånd, fordi han/hun har svært ved at fokusere eller føler sig overvældet. Dette kan være med til at mindske spændinger mellem begge partnere, samtidig med at det hjælper dem til at få tingene gjort sammen som et team.
  • At give tålmodighed og forståelse – Det er vigtigt for begge partnere i et forhold, hvor den ene har ADHD, at give forståelse og tålmodighed med hensyn til den udfordring, der ligger i at håndtere symptomerne på opmærksomhedsforstyrrelse, samt at give positiv forstærkning, når det er muligt, for succeser med enhver opgave, uanset hvor små de kan virke til tider.
  • Skab tid til afslapningsaktiviteter – At afsætte tid i løbet af dagen eller ugen til afslapningsaktiviteter som f.eks. meditation eller udendørsaktiviteter kan hjælpe begge parter med at håndtere deres stressniveau bedre, hvilket også vil bidrage til at forbedre det generelle fokus i forbindelse med daglige opgaver som f.eks. at opretholde relationer eller få arbejdet gjort effektivt.

Generelt set er det at have en åben og ærlig dialog om udfordrende emner som f.eks. opmærksomhedsunderskud med hyperaktivitet med til at skabe et miljø baseret på gensidig forståelse, respekt, tillid, tålmodighed, støtte og medfølelse, hvilket vil gavne alle involverede parter i det lange løb. Med de rette foranstaltninger, der træffes gennem kommunikationsteknikker som dem, der er nævnt her, er det muligt for par, hvor den ene partner har ADHD, at opbygge stærke forhold, der holder på trods af eventuelle udfordringer, som de måtte stå over for undervejs på grund af opmærksomhedsunderskud, der påvirker begge personers evne eller ønske om at fokusere på bestemte opgaver eller aktiviteter.

Flere
sider